poniedziałek, 27 września 2010

Zaproszenie do udziału w spotkaniu promocyjno-informacyjnym na temat Krajowych Ram Kwalifikacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaplanowało na lata 2010/2011 cykl spotkań promocyjno-informacyjnych, których celem ma być zapoznanie pracodawców oraz pracowników szkół wyższych ze specyfikacją Krajowych Ramy Kwalifikacji i ich oddziaływaniem na otoczenie społeczno-gospodarcze środowiska akademickiego. Prace te prowadzone są i finansowane w ramach projektu systemowego „Krajowe Ramy Kalifikacji jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” (POKL 4.1.3).  

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do udziału w jednym z ww. spotkań, które zostanie zorganizowane w dniu 30 września 2010 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym DAGO Biurowiec Rondo ONZ 1 (wejście główne, wjazd windami na II piętro) w godzinach 11.00 – 14.30.
zrodlo