środa, 15 września 2010

Idzie młodość w nauce

Idzie młodość w nauce - Prof. dr hab. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, 2010-09-15 Gazeta Wyborcza

Walcząc o młodych naukowców, walczymy o polską naukę za 10, 20 i 30 lat