czwartek, 9 września 2010

Z dyplomem łatwiej przetrwać na rynku pracy

Z dyplomem łatwiej przetrwać na rynku pracy - 8.09.2010 onet

Młodzi absolwenci wyższych uczelni lepiej radzą sobie z bezrobociem niż ich rówieśnicy mający podstawowe czy średnie wykształcenie - wynika z ogłoszonego we wtorek w Paryżu raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).