poniedziałek, 27 września 2010

Krzysztof Rybiński: Polskie uczelnie - czas na zmiany

Krzysztof Rybiński: Polskie uczelnie - czas na zmiany - 2010-09-27, Dziennik Gazeta Prawna

Na pytanie, co trzeba zmienić na wyższych uczelniach w Polsce, jeden z wybitnych znawców tej tematyki, członek zespołu, który opracował strategię szkolnictwa wyższego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Andrzej Jajszczyk mówi krótko – wszystko. I ma rację.