wtorek, 28 września 2010

Kierunek: jakość!

Kierunek: jakość! - Aleksander Surdej, 28.9.2010, Dziennik Polski

W stosunkowo krótkim okresie, od 1995 do 2008 roku, udział absolwentów szkół wyższych wśród dorosłej części ludności Polski wzrósł z 15 do około 45 procent. Tak imponująca dynamika wzrostu liczby osób z wyższym wykształceniem byłaby radosnym faktem, gdyby nie widok stojącego za sklepową ladą absolwenta wyższej uczelni. Widok taki prowokuje do pytań o sens szybkiej ekspansji kształcenia na poziomie wyższym oraz o indywidualne i społeczne pożytki z kształcenia w szkołach wyższych.