środa, 22 września 2010

Gazeta Prawna o nowych zasadach finansowania badan naukowych

W jaki sposób naukowcy będą się mogli ubiegać o pieniądze na badania - Urszula Mirowska-Łoskot, 22.9.2010, Dziennik Gazeta Prawna str.4 Nowe prawo - Praktyka
NAUKA PROCEDURY ZASADY FINANSOWANIA
Pieniądze na badania naukowe nie będą już rozdzielane przez resort nauki. Więcej funduszy na realizację swoich projektów otrzymają młodzi naukowcy.


Czy osoba spoza placówki może się ubiegać o pieniądze - 22.9.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.4 Nowe prawo - Praktyka
„DGP“ ODPOWIADA
Jestem naukowcem i nie pracuję w placówce naukowej. Czy mogę ubiegać się o pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację przygotowanego przez siebie projektu badawczego?


Czy można przerwać wypłatę środków - Urszula Mirowska-Łoskot, 22.9.2010, Dziennik Gazeta Prawna str.4 Nowe prawo - Praktyka
Uczelnia złożyła wniosek o przyznanie dotacji na badania naukowe i otrzymała pulę pieniędzy na ich realizację. Jednak po kilku miesiącach prowadzenia projektu dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wstrzymał wypłatę środków. Czy miał do tego prawo, jeśli pieniądze na ten cel zostały już przyznane?

Czy powinien zostać przedstawiony szczegółowy plan realizacji projektu - Urszula Mirowska-Łoskot, 22.9.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.5 Nowe prawo - Praktyka
NAUKA, PROCEDURY Podział zysków z wyników badań
Wniosek o pieniądze na badania musi zawierać szczegółowy plan realizacji projektu. W umowie warto określić prawa własności do wykorzystania wyników tych badań.