czwartek, 30 września 2010

Oto najważniejsze zadania na nowy rok akademicki

Oto najważniejsze zadania na nowy rok akademicki - Źródło: PAP, 30.09.2010 Dziennik Gazeta Prawna

Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji poszerzających autonomię polskich uczelni oraz komercjalizacja badań naukowych to największe zadania dla uczelni w roku akademickim 2010/2011 - zapowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.