środa, 29 września 2010

Kiedy można skreślić studenta z listy

Kiedy można skreślić studenta z listy - Marek Bugalski, 2010-09-29 Dziennik Gazeta Prawna

Dziekan wydziału może usunąć studenta ze studiów, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie. Żadne inne okoliczności, nawet wskazane w regulaminie, nie dają szkole prawa do podjęcia takiej decyzji