czwartek, 4 września 2014

Unijne środki nie dla uczelni

Unijne środki nie dla uczelni - Artur Grabek 04-09-2014 Rzeczpospolita

Rektorzy przekonują, że system dystrybucji pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego jest niekorzystny dla sektora szkolnictwa wyższego.