środa, 10 września 2014

Planowane posiedzenia komisji sejmowych

 •  Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii  (INT)
  sala 12/bud. G
  • Rozpatrzenie informacji oceniającej funkcjonowanie parków technologicznych, centrów transferu technologii i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w kontekście wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki - referują:
   • - Minister Gospodarki,
   • - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Prezentacja wyników badań ośrodków innowacji w Polsce - stan na lipiec 2014 r.
   • - referuje Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży  (ENM)
  sala 24/bud. G
  • Rozpatrzenie wniosku Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
   • - referuje przewodniczący podkomisji poseł Jan Kaźmierczak.