poniedziałek, 8 września 2014

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym opublikowana w Dzienniku Ustaw

poniedziałek, 8 września 2014 - MNiSW

5 września ukazał się Dziennik Ustaw z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1198). Zmiany wchodzą w życie 1 października 2014 r. Aby ułatwić uczelniom wdrażanie zmian, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje od początku miesiąca cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych.