sobota, 20 września 2014

Uczelnie przed wielką zmianą

Uczelnie przed wielką zmianą - Lena Kolarska-Bobińska 19-09-2014 Rzeczpospolita

Większość dzisiejszych wykładowców ukształtowała swoją wiedzę i warsztat badacza w świecie linearnej informacji, tradycyjnych książek i konferencyjnych prezentacji – pisze minister nauki i szkolnictwa wyższego.