poniedziałek, 29 września 2014

Najlepsze uczelnie i uczeni dostaną najwięcej pieniędzy [Prof. Kolarska-Bobińska o finansowaniu nauki i szkół wyższych]

Najlepsze uczelnie i uczeni dostaną najwięcej pieniędzy [Prof. Kolarska-Bobińska o finansowaniu nauki i szkół wyższych] - Rozmawiała Justyna Suchecka 29.09.2014 Gazeta Wyborcza

Od 2015 roku zmienimy sposób finansowania jednostek naukowych. Historyczne zaszłości i dawne sukcesy nie mogą decydować o tym, do kogo trafi najwięcej środków. Finansowanie oprzemy na ocenie obecnej pracy. Najlepsi dostaną najwięcej - mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego