poniedziałek, 15 września 2014

Jak sobie radzą absolwenci uczelni wyższych?

Jak sobie radzą absolwenci uczelni wyższych? - Bartosz Sendrowicz 15.09.2014 Gazeta Wyborcza

Od 2011 r. uczelnie muszą monitorować losy absolwentów. Ma to pomóc w lepszym dostosowaniu programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Ciągle jednak nie wszystkie szkoły wyższe wiedzą, jak sobie radzą ich wychowankowie. A system badania absolwentów jest daleki od doskonałości.