poniedziałek, 29 września 2014

Minister nauki: celem uczelni powinno być ich umiędzynarodowienie

Minister nauki: celem uczelni powinno być ich umiędzynarodowienie - 29.09.2014 PAP - Nauka w Polsce

Mnister nauki Lena Kolarska-Bobińska uważa, że najważniejszymi celami uczelni powinno być umiędzynarodowienie tych ośrodków. Prezydent Bronisław Komorowski w liście do wspólnoty akademickiej podkreślił, że odgrywa ona istotną rolę w budowaniu nowoczesnego państwa.