piątek, 13 czerwca 2014

Studenci mogą zaliczyć wychowanie fizyczne na dyskotece

Studenci mogą zaliczyć wychowanie fizyczne na dyskotece - Urszula Mirowska-Łoskot 12.06.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie monitoruje efektów reformy, która zobowiązała uczelnie do wprowadzenia WF na wszystkich typach studiów – wynika z odpowiedzi na interpelację poselską (nr nr 25514). Nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2011 r. nr 84, poz. 455 ze zm.) zobowiązała uczelnie, aby na każdym rodzaju studiów były zajęcia wychowania fizycznego. Nie narzuciła jednak, w jakiej formie i ile godzin mają trwać zajęcia.