piątek, 13 czerwca 2014

Odpłatność za studia w uczelniach publicznych.

Kwestionowane przepisy prawa o szkolnictwie wyższym są niezgodne z konstytucją. - komunikat po

5 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm dotyczący odpłatności za studia w uczelniach publicznych.

Krótki link do tej sygnatury: http://trybunal.gov.pl/s/k-3511