poniedziałek, 16 czerwca 2014

Resort nauki: Program Rozwoju Kompetencji zastąpi kierunki zamawiane

Resort nauki: Program Rozwoju Kompetencji zastąpi kierunki zamawiane - 16.06.2014 PAP - Nauka w Polsce

Wprowadzenie Programu Rozwoju Kompetencji, zwiększającego szanse absolwentów na rynku pracy, zapowiedziała minister nauki Lena Kolarska-Bobińska. Program, który ma też przyczynić się do ograniczenia bezrobocia, zastąpi dotychczasowy program kierunków zamawianych.