piątek, 6 czerwca 2014

Ministerstwo Nauki zwróciło się do Trybunału Konstytucyjnego o pilne przeslanie pisemnego uzasadnienie wyroku w sprawie studiów na II kierunku

piątek, 6 czerwca 2014 - MNiSW

- Przyjmujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z pokorą. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej dostosować prawo do wytycznych Trybunału. Dziś wystąpiliśmy o jak najszybsze przekazanie pisemnego uzasadnienia wyroku. W Sejmie trwają bowiem prace nad nowelizacją Prawa o szkolnictwie wyższym. Chcemy wykorzystać to, by wypracować przepisy przejrzyste, jasne dla studentów i zgodne z orzeczeniem Trybunału. Chcielibyśmy, by były gotowe przed rozpoczęciem nauki w roku akademickim 2014/15.  Dlatego tak bardzo potrzebne jest pełne uzasadnienie wyroku Trybunału – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W wyroku z 5 czerwca Trybunał zakwestionował odpłatność za drugi kierunek, ale nie zakwestionował potrzeby zapobiegania sytuacji, w której studenci zaczynają na koszt podatnika studia na kilku kierunkach, ale nie studiują rzetelnie. – Trybunał podziela filozofię odpowiedzialnego studiowania, która przyświecała rządowi i Parlamentowi przy przygotowywaniu poprzedniej nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym – dodaje minister.


Zdaniem Trybunału korzystanie z prawa do nauki w uczelniach publicznych na zasadzie nieodpłatności wymaga poważnego podejścia. „Student lekceważący obowiązek uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych lub czynienia wymaganych postępów w nauce nadużywa uprawnienia wynikającego z ustawy zasadniczej, a brak właściwej reakcji na taką sytuację prowadzi do naruszenia praw innych podmiotów”.


- Projektem zajmują się teraz posłowie z komisji edukacji, nauki i młodzieży. Jeśli pisemne uzasadnienie Trybunału przyjdzie na czas, będziemy wiedzieli, jak dobrze skonstruować te przepisy.


Najnowsze statystyki pokazują, że drugi kierunek kończy mniej niż 1/3 studentów zaczynających te dodatkowe studia. Do tego widać, że drugi kierunek jest na ogół pokrewny do pierwszego. Studenci chcą więc odpowiednio poszerzyć i uzupełnić wiedzę, a nie odkrywać nowe dziedziny. Odpowiedzią na te oczekiwania powinna być interdyscyplinarność i poszerzanie oferty. Dzięki odejściu od jednolitych standardów uczelnie mogą już proponować własne propozycje studiów, łączących różne dziedziny – i dzięki temu drugi kierunek nie jest już tak potrzebny. 

Pliki do pobrania