sobota, 14 czerwca 2014

Plagiaty wciąż pod dywanem

Plagiaty wciąż pod dywanem - Jolanta Ojczyk 14-06-2014 Rzeczpospolita
Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym zakłada, że szkoły wyższe będą sprawdzać wszystkie prace dyplomowe systemem antyplagiatowym. Nie wiadomo jednak którym.

Obowiązek walki z plagiatami będzie fikcją - Edyta Hołdyńska 14-06-2014
Pomysł na poprawę 
jakości prac dyplomowych studentów może przyczynić 
się do ich pogorszenia.