poniedziałek, 2 czerwca 2014

Rynek uzdrowi uniwersytety

Rynek uzdrowi uniwersytety - Piotr Voelkel 30.05.2014 Gazeta Wyborcza

Niezbędna przebudowa uczelni odbyć się może tylko pod wpływem zdrowej konkurencji, a student musi się stać podmiotem lub - jak kto woli - klientem, który ma prawo wybierać i wymagać