piątek, 6 czerwca 2014

Opłaty za drugi kierunek 
studiów niekonstytucyjne

Opłaty za drugi kierunek 
studiów niekonstytucyjne - Katarzyna Wójcik 06-06-2014 Rzeczpospolita
W przyszłym roku będzie można bez obaw rozpocząć naukę na kolejnym fakultecie.

Opłaty za II kierunek studiów niezgodne z konstytucją - J.K., jaga 05-06-2014
Przepisy o odpłatności za drugi kierunek studiów przestaną obowiązywać 30 września 2015 r. Obejmą więc jeszcze studentów w roku akademickim 2014/15, ale nie będą stosowane do osób przyjmowanych na uczelnie na rok 2015/16 - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał uratował filozofów - Tomasz Pietryga 06-06-2014
Barbara Kudrycka, była minister nauki, poniosła wczoraj sromotną klęskę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Potwierdził on jasno, że edukacja w Polsce jest bezpłatna, a wszelkie próby narzucania odpłatności za studia wyższe jaskrawo naruszają ustawę zasadniczą.