sobota, 21 czerwca 2014

EKSPERCI – SŁABE OGNIWO DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

EKSPERCI – SŁABE OGNIWO DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI - Jacek Namieśnik, 12 (24) czerwiec 2014, Panorama PAN

Sposób działania Narodowego Centrum Nauki i procedura przyznawania grantów nie budzą żadnych zastrzeżeń – taka jest obiegowa opinia. Porównuje się także NCN do Komitetu Badań Naukowych i obarcza wieloma grzechami i wadami tę drugą instytucję. Ja zaś osobiście nie znam nikogo, kto z entuzjazmem wypowiadałby się o NCN. Dlatego publiczne oceny – także reprezentantów tego gremium – o bardzo dobrym działaniu Narodowego Centrum Nauki, mocno mnie dziwią