środa, 18 stycznia 2012

Wyniki konkursu w ramach Programu PL-FR wymiany osobowej POLONIUM 2012-13

wtorek, 17 stycznia 2012 - MNiSW

W dniu 13 stycznia 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Polsko-Francuskiej Komisji ds. selekcji projektów, które zostały przedłożone w ramach Programu wymiany osobowej POLONIUM na lata 2012-2013.

Decyzją Komisji, na pierwszy rok realizacji wybrano 34 projekty. Na drugi rok realizacji przedłużono 27 projektów. W tabelach podano limity finansowe przyznane francuskim koordynatorom. Odpowiadają one:
  • w przypadku projektów zakwalifikowanych na I rok realizacji, maksymalna stawka 3960 € odpowiada 2 podróżom do Polski (2 x 550 €) i 26 dniom pobytu naukowca z PL we FR (26 x 110 €) (przy mniejszym limicie i ew. wątpliwościach co do liczby podróży/liczby dni, prosimy o kontakt z partnerem FR, który udzieli stosownych informacji)
  • w przypadku projektów zakwalifikowanych na II rok realizacji, kwota 3190 € odpowiada 2 podróżom naukowca z FR do Polski i 19 dniom pobytu naukowca z PL we FR.
Stronę PL obowiązują analogiczne liczby podróży i dni pobytu, co stronę FR. Wysokości diet dla obu stron figurują w tekście Protokołu.
Zwracamy również Państwa uwagę na fakt, że w roku bieżącym nabór wniosków w Programie wymiany osobowej POLONIUM na lata 2013-14 rozpocznie się już 1 marca i będzie trwał do 31 maja 2012 r.