poniedziałek, 23 stycznia 2012

11 semestrów i płacisz

11 semestrów i płacisz - Agata Piasecka 2012-01-22 metro

Do tej pory studenci mogli bez żadnych sankcji zmieniać kierunki dziennych studiów - np. po semestrze czy pierwszym roku, jeśli uznali, że źle wybrali wydział. Od tego roku akademickiego jest inaczej. Student dostaje taką pulę punktów ETS (system punktacji obowiązujący na europejskich uczelniach, umożliwia przenoszenie zaliczeń na terenie uczelni w całej Europie), by starczyła mu na zaliczenie całego toku studiów magisterskich (10 semestrów) plus dodatkowy semestr w razie kłopotów z zaliczeniem lub chęci zmiany kierunku (do tej pory liczba punktów była nielimitowana)