czwartek, 5 stycznia 2012

Student może bezpłatnie zmienić studia

czwartek, 05 stycznia 2012 - MNiSW

Reforma szkolnictwa wyższego, która weszła w życie 1. października 2011 roku, wprowadziła nowe przejrzyste zasady dostępu do studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych.

Każdy student w tym trybie ma gwarancję bezpłatnego ukończenia pełnych studiów, także w przypadku zmiany kierunku po pierwszym zaliczonym semestrze.


- Państwo gwarantuje każdemu studentowi dostęp do całkowicie bezpłatnych studiów, których ukończenie wymaga zdobycia przewidzianej liczby punktów ECTS – mówi prof. Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w MNiSW.

Zgodnie z nowym systemem student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej finansowanych z budżetu państwa, który rozpoczął studia w roku akademickim 2011/2012 albo w latach następnych otrzyma limit punktów ECTS, w ramach których korzysta z pełnego cyklu studiów bez wnoszenia opłat. Student ten ma prawo do korzystania bezpłatnie z zajęć przez co najmniej trzy lata na studiach pierwszego stopnia (180 pkt.), co najmniej półtora roku na studiach drugiego stopnia (90 pkt.) i odpowiednio co najmniej pięć (300 pkt.) oraz sześć lat (360 pkt.) na studiach magisterskich pięcioletnich i studiach sześcioletnich.  Ponadto  student otrzymuje punkty do wykorzystania na cały dodatkowy semestr (30 pkt.), co pozwala np. na zmianę kierunku studiów po jednym semestrze bez żadnych dodatkowych opłat. Ponadto student realizujący studia międzyobszarowe może otrzymać 90 punktów ECTS, które również może wykorzystać na dodatkowe przedmioty.

- Uzyskanie dyplomu wymaga zdobycia konkretnej ilości punktów przypisanych do danego programu studiów. Student zużywa punkty tylko po zaliczeniu przedmiotu. Samo uczestnictwo w zajęciach bez ich zaliczenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów – podkreśla wiceminister Marciniak. – Oznacza to, że student uczestniczący w zajęciach np. przez rok, bez zaliczenia żadnego przedmiotu, nie straci ani jednego punktu – dodaje Z. Marciniak.

Zapraszamy do zapoznania się również z innymi zmianami, które weszły także od 1. stycznia 2012 roku.
Zapraszamy również studentów do zadawania pytań w sprawie reformy drogą elektroniczną.