wtorek, 28 czerwca 2011

Stypendium socjalne nie tylko dla biednych

Stypendium socjalne nie tylko dla biednych - Jolanta Ojczyk 28-06-201 Rzeczpospolita
To skutek regulaminów, które są niezgodne z prawem. Na ich podstawie bogaci studenci wyłudzają wsparcie. Nowe przepisy nie zmienią złych praktyk uczelni

Dochody studenta trudne do zweryfikowania - Jolanta Ojczyk 28-06-2011
Uczelnie tylko w uzasadnionych przypadkach poproszą ubiegającego się o stypendium socjalne, o opinię z ośrodka pomocy społecznej