środa, 8 czerwca 2011

Kwalifikacje po europejsku

KWALIFIKACJE PO EUROPEJSKU - 2011-06-08 Dziennik Gazeta Prawna
 • Pracodawca oceni kandydata do pracy na podstawie dyplomu - Beata Lisowska
  DR AGNIESZKA CHŁOŃ-DOMIŃCZAK: Polska pracuje nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji, czyli jednolitym sposobem opisywania kwalifikacji zdobytych na każdym etapie kształcenia formalnego, pozaformalnego oraz nieformalnego.
 • Debata społeczna na temat Krajowych Ram Kwalifikacji -
  Od 16 lutego 2011 r. trwa debata społeczna wokół modelu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) zorganizowana w ramach projektu Kwalifikacje po europejsku. PRK powstaje dzięki wspólnemu zaangażowaniu naukowców, pracodawców, pracowników i nauczycieli.
 • Polska Rama Kwalifikacji -
  TEMPO ZMIAN TECHNOLOGICZNYCH, globalizacja i zmiany demograficzne są przyczyną nowych wymagań na rynku pracy. Dlatego pojawiła się konieczność zmiany podejścia do edukacji oraz rozwijania i uaktualniania umiejętności. Nową zasadą jest uczenie się przez całe życie, a pomóc w tym mają ramy kwalifikacji
 • Uczelnie same zaplanują studia  -
  PROF. EWA CHMIELECKA: Uczelnie będą konstruować studia, biorąc pod uwagę kompetencje, jakie będzie miał absolwent, gdy je ukończy
 • Zdobywanie kwalifikacji w edukacji zawodowej -
  Jeśli mówimy o ośmiu poziomach kwalifikacji, to czemu oddzielamy wykształcenie zawodowe od ogólnego, w końcu nawet osoby z wykształceniem ogólnym uczą się rzeczy, które są przydatne zawodowo. Po co w szkolnictwie zawodowym ramy kwalifikacji?
 • Europejskie Ramy Kwalifikacji -
  GŁÓWNYM CELEM Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK)jest realizacja idei uczenia się przez całe życie, a także zwiększenie mobilności osób na europejskim rynku pracy.