piątek, 17 czerwca 2011

18. Doroczne Spotkanie Sieci ENIC i NARIC

piątek, 17 czerwca 2011 - MNiSW
W dniach 19-21 czerwca w Warszawie odbędzie się 18. wspólne spotkanie ośrodków informacji do spraw uznawalności wykształcenia i mobilności akademickiej, tworzących tzw. sieci ENIC i NARIC. Doroczne spotkania sieci są wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz UNESCO. W tym roku jego współorganizatorem jest Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego MNiSW (polski ośrodek ENIC-NARIC).


Udział w spotkaniu zadeklarowali przedstawiciele ośrodków ENIC i NARIC z prawie 50 państw z całego świata. Oprócz nich w spotkaniu będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europy, UNESCO, IAU i EAIE, a także przedstawiciele środowisk studenckich i obserwatorzy.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.