czwartek, 9 czerwca 2011

Biznes i nauka razem

Biznes i nauka razem - Cezary Szymanek, Jakub Kurasz 09-06-2011 Rzeczpospolita

Jacek Levernes, wiceprezes Global Business Services Hewlett-Packard na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w rozmowie z Cezarym Szymankiem (Radio PiN) i Jakubem Kuraszem („Rz”)