czwartek, 2 czerwca 2011

Limity dla rektorów

Limity dla rektorów - KLIM 2.6.2011 Dziennik Polski

SZKOLNICTWO WYŻSZE. Chociaż nowe przepisy pozwalają na wybór władz uczelni w otwartym konkursie, możliwe, że nie wszyscy dotychczasowi rektorzy będą mogli w nim startować.