poniedziałek, 6 czerwca 2011

Raport o stanie edukacji 2010

Pierwszy raport o stanie edukacji – zaproszenie do debaty nad edukacją
Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił „Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy”, pierwsze tak kompleksowe zestawienie wyników badań polskiej edukacji. Obraz, jaki wyłania się z dokumentu, pozwala na optymizm, choć skala wyzwań jest niemała.
Pobierz raport w całości
Spis treści i omówienia rozdziałów: