wtorek, 7 czerwca 2011

Kłopoty z pomocą

Kłopoty z pomocą - Marcin Chałupka 06-06-2011

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym z marca 2011 r. nie zawiera przepisów przejściowych dotyczących zmian zasad pomocy materialnej dla studentów