środa, 15 czerwca 2011

Nie będzie wzrostu opłat

Nie będzie wzrostu opłat - Jolanta Ojczyk 15-06-2011 Rzeczpospolita

Za udział w rekrutacji na jeden kierunek studiów kandydat zapłaci maksymalnie 85 zł