wtorek, 6 kwietnia 2010

Wielcy inwestorzy sięgną po dotacje

Wielcy inwestorzy sięgną po dotacje - Michał Kołtuniak 06-04-2010 Rzeczpospolita

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło kolejny konkurs na projekty o dużym znaczeniu dla gospodarki. Adresowany jest do producentów i usługodawców

(...)
Badania i rozwój

W ramach opisywanego poddziałania przewidziano również wsparcie projektów o wydatkach kwalifikowanych powyżej 2 mln zł, a dotyczących rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności badawczo-rozwojowej. Taka inwestycja powinna obejmować zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zakładać wzrost zatrudnienia o co najmniej dziesięć osób. Celem zaś takiego projektu powinno być utworzenie lub rozwinięcie działalności centrów badawczorozwojowych (np. centra usług inżynierskich, centra jakości). Co istotne, nie muszą one spełniać definicji i wymogów określonych dla centrów badawczorozwojowych w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.