piątek, 23 kwietnia 2010

Pierwszy krok do kariery zawodowej

Pierwszy krok do kariery zawodowej- Marek Kozubal 22-04-2010 Rzeczpospolita

Na stażu zawodowym i w trakcie praktyk student może nie tylko zdobyć praktyczne umiejętności i dorobić do stypendium, ale także nawiązać kontakt z przyszłym pracodawcą