piątek, 30 kwietnia 2010

Stypendia konferencyjne od FNP

Stypendia konferencyjne od FNP- 30.04.2010 Nauka w Polsce

34 polskich naukowców otrzyma dofinansowanie udziału w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. Stypendia konferencyjne - w tym roku po raz pierwszy - przyznała badaczom Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Dofinansowanie wynosi od 1,2 tys. do 8 tys. złotych.