czwartek, 22 kwietnia 2010

Lobby dla przyszłości

Lobby dla przyszłości - 21.04.2010 Perspektywy

Czy jesteśmy w stanie zbudować w Polsce gospodarkę opartą na wiedzy? Jak dotrzeć do społecznej świadomości z wiedzą o światowych sukcesach polskich naukowców? - na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji Polskie sukcesy oparte na wiedzy, która odbyła się 20 kwietnia br. w siedzibie Deloitte w Warszawie.