wtorek, 20 kwietnia 2010

Musi być uzasadnienie odmowy dla studenta

Musi być uzasadnienie odmowy dla studenta - Robert Horbaczewski 20-04-2010 Rzeczpospolita

Odmowa przyjęcia studenta z innej uczelni nie może się ograniczać do lakonicznej informacji o wyczerpanym limicie przyjęć

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. III SA/Lu 561/09).