środa, 21 kwietnia 2010

Uczelnie muszą konsultować statuty ze związkami

Uczelnie muszą konsultować statuty ze związkami - Jolanta Góra-Ojczyk 21.4.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.6

Prywatne szkoły wyższe mają rok na przedstawienie ministrowi nauki statutu zaopiniowanego przez związkowców.

Wykonujący obowiązki prezydenta, marszałek sejmu podpisał ustawę z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy -Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z nią statut uczelni niepublicznej nadaje założyciel lub uchwala organ kolegialny po zasięgnięciu opinii działających w niej związków zawodowych.