środa, 7 kwietnia 2010

Jak uzdrowić uczelnie

Jak uzdrowić uczelnie - Stanisław Sudoł 07-04-2010 Rzeczpospolita

- Zapowiadane reformy nie poprawią sytuacji w szkolnictwie wyższym, jeśli nie będzie im towarzyszyć radykalna poprawa materialnego bytu pracowników nauki i likwidacja zjawiska pracy na kilku etatach – pisze emerytowany profesor