środa, 7 kwietnia 2010

Parytety niszczą autonomię uczelni

Parytety niszczą autonomię uczelni - Ryszard Piotrowski 7.4.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.17 Opinie

PRAWO
Piotrowski: narzucone kryterium płci nie może decydować o pracy szkół wyższych

Konstytucja RP zapewnia w art. 70 ust. 5 „autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie“.


Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przez autonomię szkół wyższych „rozumieć należy konstytucyjnie chronioną sferę wolności prowadzenia badań naukowych i kształcenia wramach obowiązującego porządku prawnego“. Oznacza to, że władzom szkół wyższych musi być pozostawiona sfera decydowania o sprawach nauki i nauczania, z czym wiązać się też musi sfera decydowania o sprawach organizacji wewnętrznej i składu władz, a także decydowania o przyjmowaniu studentów, określania niektórych ich praw i obowiązków.