środa, 8 października 2014

Trudno o tytuł profesora

Trudno o tytuł profesora - KWA 08-10-2014 Rzeczpospolita

Recenzent dorobku naukowego powinien znać się nie tylko na danej dziedzinie wiedzy, ale 
i dyscyplinie. Komisja musi uwzględniać badania prowadzone po uzyskaniu habilitacji.