wtorek, 21 października 2014

Dorobek powinni oceniać kompetentni recenzenci

Dorobek powinni oceniać kompetentni recenzenci - Urszula Mirowska-Łoskot 21.10.2014 Dziennik Gazeta Prawna, str. 9 Gazeta Prawna

Eksperci opiniujący dorobek naukowy powinni posiadać specjalizacje, które pozwolą wydać rzetelną ocenę. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Wyrok NSA z 7 października 2014 r. 
sygn. akt I OSK 1423/14.