piątek, 10 października 2014

Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2014 została wręczona

piątek, 10 października 2014 - NCN

Profesorowie Janusz Bujnicki, Michał Horodecki oraz Marcin Miłkowski zostali laureatami Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2014. Każdy z nich otrzyma 50 tysięcy złotych za wybitne osiągnięcia naukowe. Laureatem Nagrody NCN może zostać młody uczony, który nie ukończył 40 roku życia. Wyróżnienie przyznawane jest za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej.
(...)
Fundatorem Nagrody w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jest firma Meble Vox Sp. z o.o.
(...)
Fundatorem Nagrody w obszarze nauk o życiu jest Adamed Sp. z o.o.
(...)
Fundatorem Nagrody w obszarze nauk ścisłych i technicznych jest EDF Polska S.A.
(...)

Alicja w krainie kwantów - Piotr Kieraciński, Forum Akademickie 7-8/1998
Podczas wręczania stypendiów dla młodych naukowców, przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, rodzina nie jest w komplecie. Brakuje dwojga młodszego rodzeństwa. Przyznanie stypendiów dwóm braciom, pracującym w tej samej dziedzinie nauki co ich ojciec jest wydarzeniem, które prof. Marian Grynberg uważa za ważne i wspomina w swoim wystąpieniu. Jadwiga i Ryszard Horodeccy są wyraźnie wzruszeni. Michał i Paweł - zadowoleni. Warszawska prasa - także centralna - woli jednak rozmawiać z laureatami z miejscowych uczelni.

Na czym polega unikalność metod krystalograficznych w badaniach enzymów nukleolitycznych? – opowiada dr Marcin Nowotny z MIBMiK w Warszawie. - Marzena Szwed | 2013-12-03 Biotechnologia.pl
(...)
Nasza pracownia miała nim wspólny projekt, w którym profesor Bujnicki in silico zaprojektował takie RNAzy H, które tną określoną sekwencję kwasu nukleinowego.(...) Wyniki naszej pracy zostały opublikowane i są obecnie patentowane. Tutaj można wskazać aplikacyjny potencjał wykonywanych przez nas eksperymentów.
Czy jest to jedyny pierwiastek aplikacyjności w pańskiej działalności naukowej?
Większość naszej działalności to badania podstawowe i ich wyniki chcemy publikować. Ale mamy również bliską współpracę z firmami w Polsce, np. z firmą ADAMED, w większości tych współprac jesteśmy podwykonawcami.(...)