piątek, 17 października 2014

Minister nauki na Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

piątek, 17 października 2014 - MNiSW

Zmiany zasad finansowania nauki, umiędzynarodowienie uczelni, współpraca w ramach Paktu dla Horyzontu 2020 czy wreszcie rola etyki w nauce – to główne tematy, jakie poruszyła na spotkaniu z rektorami prof. Lena Kolarska-Bobińska