piątek, 17 października 2014

Odpowiedź na artykuł prof. Kazimierza Stępnia „Nauka a biurokracja”

piątek, 17 października 2014 - NCN
Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Justyny Woźniakowskiej, zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki, który jest odpowiedzią na artykuł prof. Józefa Stępnia pt. Nauka a biurokracja, opublikowany na łamach PAUzy Akademickiej w dniu 2 października 2014 r.