niedziela, 12 października 2014

Minister może unieważnić wybór lub odwołanie rektora

Minister może unieważnić wybór lub odwołanie rektora - jaga 12-10-2014 Rzeczpospolita

Minister szkolnictwa wyższego może stwierdzić nieważność każdej niezgodnej z prawem lub statutem uchwały organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora. Nie narusza to zasady autonomii uczelni - stwierdził NSA zmieniając swoje wcześniejsze stanowisko w tej kwestii.