piątek, 10 maja 2013

Zakończyły się Dni Narodowego Centrum Nauki

Zakończyły się Dni Narodowego Centrum Nauki - 10.05.2013 NCN

Funkcjonowanie systemu finansowania badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem konkursów i procesu oceny wniosków, mobilność młodych naukowców oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach składanych do NCN – to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas Dni Narodowego Centrum Nauki, które odbyły się 8 i 9 maja na Śląsku.