niedziela, 26 maja 2013

Oświata to nie przemysł, nauczyciel nie robotnik przy taśmie, a uczeń nie towar

Oświata to nie przemysł, nauczyciel nie robotnik przy taśmie, a uczeń nie towar [list] - Witold Ptak, nauczyciel z kilkuletnim stażem 24.05.2013 Gazeta Wyborcza

Nauczyciel powinien nie tylko uczyć młodzież, ale także współdziałać z uczniami w zdobywaniu wiedzy i doradzać im. Pasjonat, który rozumie swoich podopiecznych i otaczający świat, prędzej zdobędzie szacunek swoich wychowanków aniżeli taki, który chce tylko jakoś pracować i przetrwać do emerytury w swojej wieży z kości słoniowej